Categorie: "Communicatiejournaal"

Tips om jezelf te ontGoogelen!

Iemand even Googelen neemt een vlucht maar jezelf of je bedrijf ontGoogelen evenzeer! Ziehier een aantal tips in dat kader. Zeker niet uitputtend maar wellicht biedt het wat meer houvast. Steeds vaker krijgen wij als PR-bureau ook de opdracht om opdrachtgevers te OntGoogelen. Zijn we inmiddels knap druk mee! Dat was vroeger toch niet denkbaar?!